Zamknij

artenes

Teatr Artenes

ZARYS SCENARIUSZA SPEKTAKLU pt. „JANOWYM PIÓREM”
Teatr ARTENES, Wrocław.

Twórczość Jana Kochanowskiego, filar polskiej literatury narodowej, w powszechnym ujęciu kojarzy się głównie z trzema nurtami przepływu myśli ludzkiej ( czy – gdyby odejść w świat terminologii mu bliższej – człowieczej ):
– uśmiechem, wywoływanym lekką lekturą dworskich fraszek; – smutkiem i zadumą, pojawiającymi się w naturalny sposób podczas czytania trenów;
– odpowiedzialną troską wobec dramatu spraw publicznych, bezlitośnie oddziałujących na nas z zewnątrz a zarysowaną zarówno w pieśni „O spustoszeniu Podola” jak i dramacie „Odprawa posłów greckich”. Nie mniej twórczość Mistrza z Czarnolasu to opis całej ludzkiej egzystencji. Relacja z bogatego życia, gdzie na papier przelane zostały wszelkie jego przejawy.
Chciałoby się zatem zapytać: ile musiało być w jego życiu pomniejszych wydarzeń, „niewartych” (w oczach Jana) pióra?
Czy zatem nie krzywdzimy wspaniałego człowieka szufladkowaniem w literackie nisze? Jakże ciekawą musiał być postacią, skoro przekazał nam tak wiele mimo, że na pewno nie o wszystkim pisał. Z drugiej zaś strony: skoro było tego tak wiele (i było to tak wszechstronne), łzę uronić należy nad wszystkim, co nie przetrwało…nad tym, co napisał „do sztambucha” czy „do szuflady” (każdy twórca ma przecież takie swoje intymności).
Otrząśnijmy się zatem z kurzu wieków i kanonów, z patetycznych zaszeregowań i spójrzmy na Jana Kochanowskiego jak na jednego z nas. Człowieka, który żył, myślał, kochał i cierpiał jak my wszyscy. Właśnie takim chcemy Go pokazać w spektaklu „Janowym piórem”, przygotowanym przez artystów Teatru ARTENES. Niech z pomnika zstąpi żywy człowiek, który i dzisiaj byłby nam wspaniałym mentorem, a niejednokrotnie pewnie i kompanem.

SPEKTAKL ZAOPATRZONY ZOSTAŁ W MATERIAŁY POMOCNICZE DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ PO OBEJRZENIU SZTUKI. OBEJMUJĄ ONE:
Opis korelacji scenariusza spektaklu z podstawą programową;
Osnowę lekcji tematycznej dla nauczyciela;
Zadania dla uczniów (w formie kart pracy) oparte na scenariuszu spektaklu.

WSZELKIE DZIEŁA TWÓRCÓW PRACUJĄCYCH DLA TEATRU „ARTENES” OBJĘTE SĄ PRAWAMI AUTORSKIMI.