Zamknij

artenes

Teatr Artenes

ZARYS SCENARIUSZA SPEKTAKLU pt. „POETA OBOJGA NARODÓW”
Teatr ARTENES, Wrocław.
Bohaterem sztuki pt. „Poeta Obojga Narodów” jest Adam Mickiewicz, jeden z romantycznych Trzech Wieszczów (obok Juliusza Słowackiego i Zygmunta hr. Krasińskiego), którzy ukształtowali duszę zarówno XIX-wiecznych obywateli poddanej rozbiorom Rzeczypospolitej, jak i (w dużej mierze) współczesnych pokoleń. Stało się tak nie przypadkiem, ponieważ Mickiewicz był postacią nieprzeciętną. Miał na swoim koncie studia na kilku fakultetach, konspirację, więzienie, zesłanie w głąb Rosji i emigrację. Zetknął się z ruchem wolnomularzy i rosyjskich rewolucjonistów. Prowadził katedrę języków słowiańskich na College de France w Paryżu. W czasie Wiosny Ludów organizował polskie wojsko we Włoszech, a u schyłku życia, podczas wojny krymskiej tworzył w Turcji legiony polski i żydowski do walki z Rosją. Każdy z etapów jego życia owocował utworami literackimi, wyrażającymi refleksje i poglądy autora na kwestie etyczne, społeczne i polityczne. Stąd tak wielkie jego znaczenie dla literatury narodów dawnej Rzeczypospolitej (do dziś jest żywa w wielu kręgach idea mesjanizmu, jaką rozwijał Mickiewicz w latach 40-tych XIX wieku. Przeniknęła ona nawet przez bariery etniczne, gdy bowiem w latach 90-tych XX wieku Ukraina odzyskała niepodległość, mesjanizm przejawił się również i tam, jako jeden z nurtów polityczno-filozoficznych). Zapraszamy zatem na spotkanie będące hołdem dla człowieka nieprzeciętnego. Mając świadomość, jak niewiele można opowiedzieć i pokazać w ciągu 70 minut, staraliśmy się , aby były to słowa i obrazy, które zapadną głęboko w duszę młodego odbiorcy.
W przedstawieniu wykorzystano wątki biograficzne i materiał literacki wybrany spośród utworów Adama Mickiewicza, dobrane pod kątem wymogów obecnej podstawy programowej nauczania języka polskiego.

SPEKTAKL ZAOPATRZONY ZOSTAŁ W MATERIAŁY POMOCNICZE DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ PO OBEJRZENIU SZTUKI. OBEJMUJĄ ONE:
Opis korelacji scenariusza spektaklu z podstawą programową;
Osnowę lekcji tematycznej dla nauczyciela;
Zadania dla uczniów (w formie kart pracy) oparte na scenariuszu spektaklu.

WSZELKIE DZIEŁA TWÓRCÓW PRACUJĄCYCH DLA TEATRU „ARTENES” OBJĘTE SĄ PRAWAMI AUTORSKIMI.