Zamknij

artenes

Teatr Artenes

ZARYS SCENARIUSZA SPEKTAKLU pt. „SKĄPIEC”
Teatr ARTENES, Wrocław.
Z jakże wielką, prześmiewczą oskomą oglądamy komedie Moliera (właściwie Jeana Baptiste Poquelin’a)! Zarówno Świętoszek, jak i Skąpiec do dziś rozbawiają widzów do łez świadomym przerysowaniem charakterów i wyostrzeniem ich wad. Jako komedia prozatorska, Skąpiec łatwo wpisuje się w opis otaczającego nas świata. Zwłaszcza, że wyśmiewanie cudzych przywar stanowi odwieczną rozrywkę ludzi z towarzystwa, łatwo zapominających o tym, że najbardziej widoczne u innych są nasze własne wady… Molier wierzył bardzo w człowieka. W to, że w każdym z nas jest krytyczna, pozytywna cząstka, która pomaga nam na co dzień wpychać syzyfowy głaz na wyżyny człowieczeństwa. Teatr zaś (i w ogóle sztuka) winien służyć temu, by tę cząstkę rozbudzić, rozświetlić i sprawić, że postawy tolerancji i empatii zyskają w umyśle odbiorcy wsparcie wyższe, niż doraźna, oportunistyczna wygoda. Molier nie był idealistą. Prędzej dałby się zdefiniować jako prekursor nurtu, który później nazwano pracą organiczną. Zwłaszcza, że obserwacja otaczającego świata i własne życiowe perypetie nie mogły go nastrajać do zbyt wielkiego optymizmu. Ale może właśnie dlatego przepoił swoją twórczość głębokim humanizmem i wiarą w człowieka. Umysł ludzki bowiem z jednej strony spycha nas w otchłanie słabości, ale w momencie refleksji daje też siłę do osiągnięcia Arkadii. Dlatego w każdym z utworów Moliera dominuje oczywiste przesłanie, które najtrafniej zdefiniował po latach w Rewizorze Mikołaj Gogol: Z czego się śmiejecie? Z siebie samych się śmiejecie! – Oby dla nas perypetie Harpagona były li tylko czystą komedią!

SPEKTAKL ZAOPATRZONY ZOSTAŁ W MATERIAŁY POMOCNICZE DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ PO OBEJRZENIU SZTUKI. OBEJMUJĄ ONE:
Opis korelacji scenariusza spektaklu z podstawą programową;
Osnowę lekcji tematycznej dla nauczyciela;
Zadania dla uczniów (w formie kart pracy) oparte na scenariuszu spektaklu.

WSZELKIE DZIEŁA TWÓRCÓW PRACUJĄCYCH DLA TEATRU „ARTENES” OBJĘTE SĄ PRAWAMI AUTORSKIMI.