Zamknij

artenes

Teatr Artenes

ZARYS SCENARIUSZA SPEKTAKLU pt. „OPOWIEŚCI Z NASZEGO DZIECIŃSTWA”
Teatr ARTENES, Wrocław
Spektakl „Opowieści z naszego dzieciństwa” przygotowany został z myślą o przypomnieniu baśni, niosących pozytywne i ponadczasowe przesłania. Narratorem opowieści jest Ole Zmruż-oczko,
który co wieczór przedstawia dzieciom coraz to nowe „bajki na dobranoc”.

Poszczególne historie stanowią odrębne i jednorodne całości, modelowane jedynie pod kątem czytelności, właściwej dla wieku odbiorcy. Każda z baśni niesie morał, naukę aktualną i dziś.

„Szczęśliwa rodzina” — pokazuje, że wartości rodzinne są ponadczasowe, a wyimaginowane marzenia niekoniecznie odpowiadają rzeczywistości;

„Świniopas” — to pochwała szacunku dla innych i nieulegania pustym pokusom;

„Krzesiwo” — uczy właściwego wyboru wartości przypominając, że „nie wszystko złoto, co się świeci”.

W spektaklu wykorzystano piosenki, śpiewane przez bohaterów poszczególnych baśni. Całość pogodna i melodyjna, dostosowana do współczesnych wymagań wychowawczych i tradycyjnych wartości, ale też niepozbawiona wątków humorystycznych.

SPEKTAKL ZAOPATRZONY ZOSTAŁ W MATERIAŁY DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ PO OBEJRZENIU SZTUKI. O BEJMUJĄ ONE:
1. Opis korelacji treści z podstawą programową;
2. Scenariusz lekcji dla nauczyciela;
3. Zadania realizacyjne dla dzieci (o zróżnicowanej skali trudności) oparte na fabule przedstawienia.