Zamknij

artenes

Teatr Artenes

ZARYS SCENARIUSZA SPEKTAKLU pt. ”Opowieści Wielkiej Księgi”.
Teatr ARTENES, Wrocław.

Pośród świętych ksiąg głównych tradycji duchowych stanowiących wielowiekowy dorobek ludzkości, Biblia zajmuje miejsce szczególne. Nie dlatego, że jest chrześcijańska (czyli jakby „nasza”), ponieważ Mahatma Gandhi wczytywał się w nią z równą atencją, co Albert Einstein czy – bardziej współcześnie – gen. Norman Schwarzkopf. Również prorok Mahomet zbudował swoją religię właśnie na jej bazie. Stygmat świętości (zwiemy ją przecież Pismem Świętym) nadaje tej księdze nie czyjaś rekomendacja, tylko jej uniwersalizm. Potrafi bowiem zadziwić racjonalnych naukowców, skłonić do zadumy agnostyków i ku pokorze nawrócić wszechwiedzących egzegetów. Pozbawiona doktrynalnych interpretacji jest od wieków rzetelnym i niezawodnym przewodnikiem dla wszystkich poszukujących duchowej inspiracji.

Spektakl „Opowieści Wielkiej Księgi” stara się przedstawić wybrane fragmenty Biblii w formie jak najbardziej zbliżonej do oryginału, a więc pozbawionej wąskiej interpretacji czy naleciałości kulturowych. Przewodnikiem po dawnych (od stworzenia świata i pierwszych ludzi, poprzez potop, dramat Kaina i Abla, Hioba, psalmy Dawida, pisma Pawła Apostoła) a czasem i przyszłych (Apokalipsa) dziejach, będzie nam ona sama – Księga, która dla każdego z nas niesie wiele inspiracji i zagadek. Sięgnijmy więc do rąbka tajemnicy i otwórzmy się na to, co (choć niby od wielu wieków znane) fascynuje nas ciągle na nowo.

Postacie dramatu przedstawione zostały w historycznych kostiumach i realiach scenicznych.

Inspiracje źródłowe:
– Biblia Tysiąclecia – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, wyd. Pallotinum, 1969;
– Pismo Święte Nowego Testamentu – w przekładzie x. J. Wujka SI, wyd. WAM, Kraków 1989.

SPEKTAKL ZAOPATRZONY ZOSTAŁ W MATERIAŁY POMOCNICZE DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ PO OBEJRZENIU SZTUKI. OBEJMUJĄ ONE:

1. Opis spójności merytorycznej z podstawą programową;
2. Scenariusz lekcji dla nauczyciela;
3. Zadania realizacyjne dla uczniów oparte na fabule spektaklu.