Zamknij

artenes

Teatr Artenes

ZARYS SCENARIUSZA SPEKTAKLU pt. „Ścieżkami bogów” L2
Teatr ARTENES, Wrocław

Spektakl, na który pragniemy Państwa zaprosić, powstał z myślą o przekazaniu młodemu widzowi zarysu wiedzy o bohaterach wybranych mitów greckich.
Rzecz dotyczy zatem zarówno bogów i herosów, jak i ludzi. Sylwetki przedstawianych postaci nakreślone zostały tak, aby zaakcentować również ich boskie atrybuty a więc
i przypomnieć dziedziny życia Greków, których specyficzna działalność nieśmiertelnych szczególnie dotyczyła.

Jak wiemy, życie Hellenów podporządkowane było z jednej strony utartym, społecznym obyczajom oraz znanym i nam porywom indywidualnej duszy, z drugiej zaś wpływom boskich, nie zawsze przewidywalnych działań, wyrażających się w rytmach przyrody czy wręcz bezpośredniej ingerencji bogów w człowiecze losy. Wszak mieszkańcy Olimpu nader chętnie uczestniczyli w ludzkich dramatach, często pilotując ich przebieg i obserwując je z dystansu, ale też niejednokrotnie prowokując ich powstawanie.

Paradoks, a raczej uniwersalizm mitów sprawia, że rozterki Persefony, Syzyfa czy Narcyza nie są obce również ludziom nam współczesnym. Tym serdeczniej zapraszamy na ścieżki bogów, po których (oprócz bohaterów wymienionych powyżej) przechadzać się będą również (m. In.) Pytia, Prometeusz, Hermes i Charon, a więc postacie dobrze wiedzące o tym, że ostatnie zdanie i tak należy do wszechmocnego Zeusa Gromowładnego

Niech wszyscy bogowie Olimpu mają ich i nas w swojej opiece!
INSPIRACJE LITERACKIE:
– Jan Parandowski: „Mitologia Greków i Rzymian”;
– Tadeusz Zieliński: „Świat antyczny”;
– Jo’I Schmidt: „Słownik mitologii greckiej i rzymskiej”.

SPEKTAKL ZAOPATRZONY ZOSTAŁ W MATERIAŁY POMOCNICZE DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ PO OBEJRZENIU SZTUKI. OBEJMUJĄ ONE:

1. Opis spójności spektaklu z wytycznymi podstawy programowej;
2. Osnowę lekcji dla nauczyciela;
3. Zadania realizacyjne dla uczniów oparte na scenariuszu sztuki.